கருத்து யுத்தம் நிகழ்ச்சியில் வெளிச்சம் மாணவர்கள்

Posted by Velicham Students - -

        காதலர் தினத்தினை உலகமே கொண்டாடிய வேலையில்  கலைஞர் தொலைக்காட்சி கருத்து யுத்தம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய மாணவர்கள் அதிகம் முக்கியத்துவம் தருவது நட்பிற்காகவா, காதலுக்காகவா என்கிற தலைப்பில் விவாதம் நடைபெற்றது. அந்த விவாதத்தில் கலந்துகொண்ட 25 வெளிச்சம்  மாணவர்கள் கருத்துக்களால் அதிரவைத்தனர். தலைப்புகள் நம்மை யேசிக்க வைத்தாலும் வாய்ப்பினை மாணவர்களுக்கு தந்தோம்.  மைக்கை பார்த்தாலே பயப்படும் கிராமபுற மாணவர்களான நமது மாணவர்கள் பேச்சினை கண்டு பாராட்டிய உங்களுக்கும் நன்றி…

.படங்களை உங்கள் பார்வைக்காக சமர்ப்பிக்கிறோம்…

நட்பிற்க்காக

நட்பிற்க்காக


நட்பிற்க்காக


நட்பிற்க்காக

நட்பிற்க்காக

நட்பிற்க்காக

நட்பிற்க்காக

காதல் சார்பாக 

நட்பிற்க்காக


காதல் சார்பாக

காதல் சார்பாக

நட்பிற்க்காக

காதல் சார்பாக

காதல் சார்பாக


காதல் சார்பாக

நட்பிற்க்காக


 நட்பிற்க்காக

One Response so far.

Leave a Reply