எட்டாகனியான கல்விக்கடன்-வங்கிகள் திவாலான மனிதாபிமானம்

Posted by Velicham Students - -

ஏழை மாணவர்கள் கல்லூரி படிப்பை வங்கிக்கடனை நம்பி தொடர்ந்த ,மாணவர்களின் கல்விக்காக உண்டியல் ஏந்திய வெளிச்சம் அம்பலபடுத்திய கல்விக்கடன் பற்றிய மோசடி அவள் விகடனில் வெளியானது ... உங்கள் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம்...


  

Leave a Reply