மாணவனே உனக்குள் ?-மாணவர்களின் உளவியல் குறித்த பயிற்சி

Posted by Velicham Students - -

Dear Greeting from Velicham. 
                           you know we have conducted campaign across the state to prevent students comiting suicide and give awareness about Higher education, we have larunch students Help line 9698151515 still now we 26000 students reached us in the helpline to get guidance. As continuity process After the campaign velicaham received a phone call from a good hearted man called Mr.Rathinavel.Rtd Sub Collector, who is an old student of that school. That he want us to share our experience and a motivation speech for their school students. The Headmaster organized all the students from 9th to 12th. First velicham students shared their experience how are were before velicham and after velicham. First half really it was very very hard after that we explained them we are here for you, for your life. They started listening and after the session we got good feed back more than 7 girls told us that they tried to commit suicide for various reason but now after your speech


School Head moster Mr.Panner selvam 
Velicham DEEPA


Add caption


velicham Anandhi

School Teacher and Head Master


School Teachers


School Teachers

School Teachers


velicham D.Sherin

Feed Back


Students Feed BackSpot Counseling 
Student Fathers Meet


Spot Counselling மாணவர்கள் தன்னம்ம்பிக்கை இழந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலை அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது என 55 நாள் பிரச்சாரப்பயணத்தினை முடித்த வெளிச்சம் மாணவர்கள் மாணவர்கள்.. வருடத்திற்க்கு 5000 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொள்கிறார்கள் என்கிற அறிக்கைகளை மக்களிடம் சம்ர்ப்பித்து, வெளிச்சம் மாணவர்களின் students help line ல் இதுவரை 26000 அழைப்புகளின் தொடர்ச்சியாக மாணவர்களின் தற்கொலைகளை எண்ணிகொண்டிருக்க நாம் கல் நெஞ்சகாரர்களல்ல..
              
அதனால் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாண்வர்களின் தன்னம்பிக்கை,மற்றும் திறமைகள் அவரவர்களுக்குள் இருக்கிறது அதை உணர்த்தி அவர்ரவர் சார்ந்ததுறைகளீல் அவரவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் மாணவர்களே உனக்குள்?  என்கிற தலைப்பை உருவாக்கினோம்..வெளிச்சம் மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கைக்கு தன்னம்பிக்கையினை உறுதுணையாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காஞ்சி-வந்தவாசி சாலையில் 20 கிமீ உள்ளது பெருநகர் அரசு மேல் நிலைப்பள்ளி..அந்த பள்ளியின் முன்னால் மாணவரும் ஓய்வுபெற்ற திரு.ரத்தின வேலு அய்யா அவர்களின் ஆர்வம் நம்மை அந்த பள்ளியில் மாணவர்களிடம் 7.10.10 அன்று மாணவர்களே உனக்குள் நிகச்சிக்கு உயிர்கொடுத்தோம். னம்மை மாண்வர்களிடம் பேச வைத்தது...மற்றவைகளை படங்கள் பேசும்...இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த புதிய தலைமுறை காஞ்சி வாசகர் வட்ட நண்பர்.ரவி அவர்களுக்கும்,தலைமையாசிரியர் பன்னீர்செல்வம்,மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி.. 


One Response so far.

 1. Anonymous says:

  I believe thіs iѕ amοng thе so much vіtal
  informаtiοn for me. And i аm
  glad studying your аrtіcle. But shoulԁ statement on some bаsic
  issues, Τhe web ѕіte taѕte is ideal,
  the aгticles is actually excellent : D. Јuѕt гight
  task, cheers

  My blog: ipad

Leave a Reply