தமிழக பல்கலைக்கழகங்கள்

Posted by Velicham Students - -


பல்கலைக்கழகங்கள்

 1. Alagappa University
 2. Amrita Vishwa Vidyapeetham
 3. Anna University
 4. Annamalai University
 5. Avinashlingam Institute for Home Science & Higher Education for Women
 6. Bharath Institute of Higher Education and Research
 7. Bharathidasan University
 8. Bharthiar University
 9. Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha
 10. Dr. M.G.R. Educational and Research Institute
 11. Gandhigram Rural Institute, Tamil Nadu
 12. Indian Institute of Technology Madras
 13. Karunya Institute of Technology and Sciences
 14. Madurai Kamaraj University
 15. Manonmaniam Sundaranar University
 16. Meenakshi Academy of Higher Education and Research
 17. Mother Teresa Women's University
 18. National Institute of Technology
 19. Periyar University
 20. Sathyabama Institute of Science and Technology
 21. Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences
 22. Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy, (SASTRA)
 23. Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya
 24. Sri Ramachandra Medical College and Research Institute
 25. Tamil Nadu Agricultural University
 26. Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University
 27. Tamil Nadu Dr. MGR Medical University
 28. Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University
 29. Tamil Nadu Open University
 30. Tamil Virtual University
 31. Tamil University
 32. Thiruvalluvar University
 33. University of Madras
 34. Vellor Institute of Technology
 35. Vinayaka Mission's Research Foundation

Leave a Reply