மாணவர்களே காதலியுங்கள்... நூல் வெளியீட்டு விழா

Posted by Velicham Students - -


உறவுகளே!

உலக காதலர்தினத்தன்று  வெளிச்சம் ஷெரின் அவர்கள் எழுதிய
 "மாணவர்களே காதலியுங்கள்" எனும் புத்தகத்தை கல்லூரி மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் வெளியிடுகிறார்கள்....

மாணவர்களுக்குள் எழும் கேள்விகளுக்கு இந்த புத்தகத்தின் ஏதாவதொரு பக்கத்தில் தீர்வு இருக்கக்கூடும்,  அது போல் இந்த புத்தகத்தால் கிடைக்கும் பணம் எங்களைப்போன்ற ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவக்கூடும்...

ஆகையால் நீங்கள் நிச்சயம் விழாவில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளுங்கள்... அதைப்போல் இந்த தகவலை உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்....

ஏனெனில் இது நமக்கான விழா..

நன்றியுடன்
வெளிச்சம் மாணவர்கள்..

இடம்: சென்னை பத்திரிக்கையாளர்கள் மன்றம்,
நேரம்: காலை 11 மணியளவில். 14.02.11


One Response so far.

  1. GK says:

    good work. how to get the book?

Leave a Reply